Caută
Română
Toate categoriile ▼
  Menu Închide

  Politica de confidențialitate

  Datele proprietarului site-ului:

  NUMELE SOCIETĂȚIIBALKANICA DISTRAL SL
  NIFB97847495
  ADRESA POȘTALĂC/ HORT DEL PORTUGUES 1; 46800, XATIVA (VALENCIA)
  ADRESA DE E-MAILlopd@balkanica.es
  TELEFON90 263 5636
  REGISTRUL COMERȚULUIVolumul 8625, Folioul 182, Fila V-19916 și Inscripția 1ª
  ACTIVITATEA PRINCIPALĂVânzarea de produse alimentare

  Protecția datelor

  În conformitate cu legislația în vigoare și aplicabilă în materie de protecție a datelor cu caracter personal, vă informăm că datele dvs. vor fi încorporate în sistemul de prelucrare deținut de BALKANICA DISTRAL SL cu NIF B97847495 și sediul social situat în C/ HORT DEL PORTUGUES 1; 46800, XATIVA (VALENCIA), și că scopurile, perioadele de păstrare și bazele legitime respective sunt enumerate mai jos. Pentru acele tratamente care necesită acest lucru, vă informăm, de asemenea, cu privire la posibilele profilări și decizii automatizate, precum și la posibilele cesiuni și transferuri internaționale pe care BALKANICA DISTRAL SL intenționează să le efectueze:

  TRATAMENTELE REALIZATE
  Gestionarea site-uluiScop: Prelucrarea și gestionarea datelor necesare pentru funcționalitatea site-ului
  Perioada de păstrare: de păstrare: pe durata consimțământului dat
  Temei legitim: Consimțământul părții interesate
  Tipul de date: Doar date de identificare
  Atribuții: Nu sunt prevăzute
  Transferuri internaționale: Nu sunt prevăzute
  Elaborarea profiluiui: Nu sunt prevăzute
  Formular webScop: Pentru a răspunde la întrebările și/sau solicitările dvs
  Perioada de păstrare: pe durata consimțământului dat
  Temei legitim: Consimțământul părții interesate
  Tipul de date: Doar date de identificare
  Atribuții: Nici unul
  Transferuri internaționale: Nu sunt prevăzute
  Elaborarea profiluiui: Nu sunt prevăzute
  Managementul respectării reglementărilorScop: Gestionarea și prelucrarea obligațiilor și îndatoririlor care decurg din respectarea reglementărilor cărora le este supusă entitatea
  Perioada de păstrare: păstrarea copiilor documentelor până la expirarea termenului de prescripție pentru solicitarea unei eventuale răspunderi
  Temei legitim: Respectarea unei legi
  Tipul de date: Doar date de identificare
  Atribuții: datele dumneavoastră vor fi comunicate, dacă este necesar, organismelor și/sau administrațiilor publice cu competență în materie, în vederea respectării obligațiilor stabilite în reglementările aplicabile În plus, vă informăm că temeiul legitim al transferului este respectarea obligațiilor stabilite în reglementările aplicabile
  Transferuri internaționale: Nu sunt prevăzute
  Elaborarea profiluiui: Nu sunt prevăzute
  Buletine informativeScop: Colectarea, înregistrarea și prelucrarea datelor în scop de marketing pentru a trimite Newsletter-ul corespunzător la care v-ați abonat
  Perioada de păstrare: pe durata consimțământului dat
  Temei legitim: Consimțământul părții interesate
  Tipul de date: Doar date de identificare
  Atribuții: Nici unul
  Transferuri internaționale: Nu sunt prevăzute
  Elaborarea profiluiui: Nu sunt prevăzute
  Acțiuni comercialeScop: Colectarea, înregistrarea și prelucrarea datelor în scopuri de publicitate și prospectare comercială a produselor și/sau serviciilor noastre
  Perioada de păstrare: pe durata consimțământului dat
  Temei legitim: Consimțământul părții interesate
  Tipul de date: Doar date de identificare
  Atribuții: Nici unul
  Transferuri internaționale: Nu sunt prevăzute
  Elaborarea profiluiui: Nu sunt prevăzute
  Înregistrarea utilizatorilorScop: Colectarea, înregistrarea și prelucrarea datelor pentru a vă putea înregistra ca utilizator
  Perioada de păstrare: de păstrare: pe durata consimțământului dat
  Temei legitim: Consimțământul părții interesate
  Tipul de date: Doar date de identificare
  Atribuții: Nu sunt prevăzute
  Transferuri internaționale: Nu sunt prevăzute
  Elaborarea profiluiui: Nu sunt prevăzute
  Managementul achizițiilorScop: Colectarea, înregistrarea și prelucrarea datelor în scopul gestionării achiziției dvs, precum și pentru dezvoltarea, îndeplinirea și executarea corectă a contractului dintre cele două părți
  Perioada de păstrare: pe perioada necesară pentru a gestiona achiziția produselor sau serviciilor achiziționate, inclusiv eventualele retururi, plângeri sau reclamații asociate cu achiziționarea produsului sau serviciului în special
  Temei legitim: Executarea unui contract
  Tipul de date: Doar date de identificare
  Atribuții: datele dvs pot fi comunicate, dacă este necesar, companiilor care subvenționează concursuri, premii și/sau promoții
  Transferuri internaționale: Nu sunt prevăzute
  Elaborarea profiluiui: Nu sunt prevăzute
  Management economic și administrativScop: Gestionare administrativă, facturare, contabilitate și obligații legale
  Perioada de păstrare: 5 ani în conformitate cu legislația fiscală și 10 ani pentru documentația fiscală în conformitate cu L.O.7/2012
  Temei legitim: Consimțământul părții interesate
  Tipul de date: Doar date de identificare
  Atribuții: datele dvs vor fi comunicate, dacă este necesar, Agenției Fiscale, Băncilor, Caselor de Economii și Agențiilor și/sau administrației publice cu competență în materie, în vederea respectării obligațiilor fiscale și fiscale stabilite în reglementările aplicabile De asemenea, vă informăm că temeiul legitim al transferului este respectarea obligațiilor stabilite în reglementările aplicabile
  Transferuri internaționale: Nu sunt prevăzute
  Elaborarea profiluiui: Nu sunt prevăzute

  Drepturile părților interesate

  BALKANICA DISTRAL SL informează Utilizatorii că pot exercita drepturile de acces, rectificare, limitare, ștergere, portabilitate și opoziție față de prelucrarea datelor lor personale în fața Operatorului de date, precum și retragerea consimțământului acordat.

  • Dreptul de acces: Este dreptul utilizatorului de a obține informații despre datele sale cu caracter personal specifice și despre tratarea care a fost efectuată sau se va efectua, precum și informațiile disponibile cu privire la originea acestor date și comunicările efectuate sau planificate ale acestora
  • Dreptul de rectificare: Este dreptul persoanei vizate de a obține modificarea datelor care se dovedesc a fi inexacte sau incomplete. Acesta poate fi satisfăcut numai în ceea ce privește informațiile care se află sub controlul BALKANICA DISTRAL SL, de exemplu, ștergerea comentariilor postate pe pagina în sine, a imaginilor sau a conținutului web care conține date cu caracter personal ale utilizatorului.
  • Dreptul la limitarea tratamentului: Este dreptul de a limita scopurile tratamentului furnizat inițial de către operator.
  • Dreptul de ștergere: Este dreptul de a șterge datele cu caracter personal ale utilizatorului, cu excepția prevederilor RGPD propriu-zise sau a altor reglementări aplicabile care stabilesc caracterul obligatoriu al conservării acestora, în timp și formă.
  • Dreptul la portabilitate: Este dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care utilizatorul le-a furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, și de a le transmite unui alt operator de date.
  • Dreptul de opoziție: Este dreptul utilizatorului de a nu permite prelucrarea datelor sale cu caracter personal sau de a înceta prelucrarea acestora de către BALKANICA DISTRAL SL.

  Pentru a vă exercita oricare dintre drepturile descrise mai sus, trebuie să îndepliniți următoarele cerințe:

  • În scris la adresa C/ HORT DEL PORTUGUES 1; 46800, XATIVA (VALENCIA) (în atenția BALKANICA DISTRAL SL) sau prin e-mail la lopd@balkanica.es.
  • Scrisoarea trimisă de titularul datelor prin care se solicită acțiunea trebuie să îndeplinească următoarele cerințe legale:
   • Numele, prenumele părții interesate și o copie a DNI/NIE sau a oricărui alt document de identificare. În cazurile excepționale în care este admisă reprezentarea, va fi necesară, de asemenea, identificarea prin aceleași mijloace a persoanei care reprezintă partea interesată, precum și a documentului care acreditează reprezentarea. Fotocopia DNI poate fi înlocuită, cu condiția ca identitatea să fie acreditată prin orice alt mijloc legal valabil.
   • Cererea în care se face solicitarea (anul în care se solicită informațiile la care doriți să aveți acces). În cazul în care nu faceți referire la un dosar specific, vi se vor furniza toate informațiile pe care le deținem cu privire la datele dvs. personale. În cazul în care solicitați informații referitoare la un anumit fișier, doar informațiile din acest fișier. Dacă solicitați informații referitoare la o terță parte, acestea nu vor fi niciodată furnizate. Dacă le solicitați prin telefon, veți fi instruit să faceți acest lucru în scris și veți fi informat cu privire la modul în care să faceți acest lucru și la adresa la care trebuie să le trimiteți. Nu vi se vor furniza niciodată informații prin telefon.
   • Adresă în scopul notificărilor.
   • Data și semnătura solicitantului.
   • Documente justificative ale cererii formulate.
   • Persoana interesată trebuie să utilizeze orice mijloc care să permită acreditarea transmiterii și primirii cererii.

  În cele din urmă, vă informăm că aveți dreptul de a depune o plângere la Agenția Spaniolă pentru Protecția Datelor în cazul în care aveți cunoștință sau considerați că un fapt poate implica o încălcare a reglementărilor aplicabile privind protecția datelor.

  BALKANICA DISTRAL SL se obligă să adopte măsurile tehnice și organizatorice necesare, în funcție de nivelul de risc asociat prelucrării efectuate de către acestea și indicate în secțiunea din termenii și condițiile de utilizare, astfel încât să asigure integritatea, confidențialitatea și disponibilitatea acestora.