Szukaj
Polski
Wszystkie kategorie ▼
  Menu Zamknij

  Prawna informacja

  Wstęp

  Zgodnie z Ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o Usługach Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznego (LSSI-CE), BALKANICA DISTRAL SL informuje, że jest właścicielem strony internetowej. Zgodnie z wymogiem art. 10 ww. ustawy BALKANICA DISTRAL SL przekazuje następujące dane:

  NAZWA FIRMYBALKANICA DISTRAL SL
  NIFB97847495
  ADRES POCZTOWYC/ HORT DEL PORTUGUES 1; 46800, XATIVA (VALENCIA)
  ADRES E-MAILlopd@balkanica.es
  TELEFON90 263 5636
  REJESTR HANDLOWYTomo 8625, Folio 182, Strona V-19916 i napis 1ª
  GŁÓWNY PRZEDMIOTSprzedaż artykułów spożywczych

  Użytkownik i zasady odpowiedzialności

  Przeglądanie, uzyskiwanie dostępu i korzystanie ze strony internetowej BALKANICA DISTRAL SL oznacza akceptację wszystkich warunków korzystania określonych w niniejszym dokumencie, z uwzględnieniem wszystkich przepisów prawa.

  Strona internetowa BALKANICA DISTRAL SL zapewnia szeroką gamę informacji, usług i danych. Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za prawidłowe korzystanie ze strony internetowej. Odpowiedzialność ta obejmie:

  • Prawdziwość i zgodność z prawem informacji podanych przez użytkownika w formularzach wymaganych przez BALKANICA DISTRAL SL w celu uzyskania dostępu do określonych treści lub usług oferowanych przez sieć.
  • Wykorzystanie informacji, usług i danych oferowanych przez BALKANICA DISTRAL SL niezgodnie z postanowieniami niniejszych warunków, prawem, dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym lub w jakikolwiek inny sposób może oznaczać naruszenie praw osób trzecich lub samo działanie strony internetowej.

  Zasady dotyczące łączy i zastrzeżenia

  BALKANICA DISTRAL SL nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem linków umieszczonych na jej stronie internetowej i oświadcza, że w żadnym wypadku nie będzie sprawdzać ani sprawować jakiejkolwiek kontroli nad zawartością innych witryn internetowych. Podobnie nie gwarantuje technicznej dostępności, dokładności, prawdziwości, ważności ani legalności witryn które nie są jej własnością, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem łączy.

  BALKANICA DISTRAL SL oświadcza, że podjęła wszelkie niezbędne środki w celu uniknięcia jakichkolwiek szkód dla użytkowników jej strony internetowej, które mogą wyniknąć z jej przeglądania. W związku z tym BALKANICA DISTRAL SL w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które użytkownik może ponieść podczas przeglądania strony.

  Modyfikacje

  BALKANICA DISTRAL SL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, które uzna za stosowne, bez uprzedniego powiadomienia, w treści swojej strony internetowej. Zarówno w odniesieniu do zawartości serwisu, jak i w warunkach korzystania z niego, czy też w ogólnych warunkach umów. Wspomniane modyfikacje mogą być dokonywane za pośrednictwem strony internetowej w dowolny prawnie dozwolony sposób i będą obowiązywały przez czas ich publikacji w sieci oraz do czasu ich prawomocnego zmodyfikowania.

  Własność intelektualna i przemysłowa

  BALKANICA DISTRAL SL samodzielnie lub jako cesjonariusz jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej swojej strony internetowej, jak również zawartych na niej elementów (na przykład obrazów, dźwięku, audio, wideo, oprogramowania lub tekstów; znaków towarowych lub logotypy, zestawienia kolorystyczne, struktura i wzornictwo, dobór użytych materiałów, programy komputerowe niezbędne do jego działania, dostęp i użytkowanie itp.), których właścicielem jest BALKANICA DISTRAL SL. Będą to zatem utwory chronione jako własność intelektualna przez hiszpański system prawny, przy czym zastosowanie mają zarówno przepisy hiszpańskie, jak i wspólnotowe w tym zakresie, a także traktaty międzynarodowe dotyczące tej materii, podpisane przez Hiszpanię.

  Wszelkie prawa zastrzeżone. Na mocy przepisów Prawa własności intelektualnej reprodukcja, dystrybucja i publiczne udostępnianie, w tym sposób ich udostępniania, całości lub części zawartości tej witryny w celach komercyjnych jest wyraźnie zabronione. za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zgody BALKANICA DISTRAL SL.

  Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej BALKANICA DISTRAL SL. Będzie mógł przeglądać elementy portalu, a nawet drukować, kopiować i przechowywać je na dysku twardym swojego komputera lub na innym nośniku fizycznym, o ile będzie to wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego. Użytkownik musi powstrzymać się od usuwania, zmieniania, omijania lub manipulowania jakimkolwiek urządzeniem zabezpieczającym lub systemem bezpieczeństwa zainstalowanym na stronach BALKANICA DISTRAL SL.

  Certyfikat SSL (SECURE SOCKETS LAYER)

  CERTYFIKAT SSL zapewnia uwierzytelnianie, prywatność i bezpieczeństwo informacji między BALKANICA DISTRAL SL a użytkownikiem.

  BALKANICA DISTRAL SL posiada certyfikat bezpieczeństwa, który jest używany przez CERTYFIKAT SSL do wykonywania bezpiecznych połączeń.

  W tym procesie ustalanych jest kilka parametrów, aby połączenie było bezpieczne i jest nawiązywane przy użyciu wcześniej ustalonych kluczy, kodując i dekodując wszystkie dane przesyłane aż do zamknięcia połączenia.

  Czynności prawne, obowiązujące prawo i jurysdykcja

  BALKANICA DISTRAL SL zastrzega sobie również prawo do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego, które uzna za stosowne w związku z niewłaściwym korzystaniem z jej strony internetowej i treści lub naruszeniem niniejszych warunków.

  Relacje między użytkownikiem a usługodawcą będą podlegać aktualnym przepisom obowiązującym na terytorium Hiszpanii. W przypadku powstania jakichkolwiek kontrowersji strony mogą poddać spory pod rozstrzygnięcie arbitrażowe lub zwrócić się do sądu powszechnego, przestrzegając przepisów o właściwości i właściwości w tym zakresie. BALKANICA DISTRAL SL ma siedzibę w WALENCJI w Hiszpanii.

  Domniemywa się, że umowy zawarte drogą elektroniczną, których stroną jest konsument, zostały zawarte w miejscu zwykłego pobytu konsumenta.

  Domniemywa się, że umowy elektroniczne między przedsiębiorcami lub profesjonalistami, w przypadku braku porozumienia między stronami, zostały zawarte w miejscu siedziby usługodawcy.

  Internetowe rozstrzyganie sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 524/2013: Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów, która jest dostępna pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/