Szukaj
Polski
Wszystkie kategorie ▼
  Menu Zamknij

  Polityka prywatności

  Dane właściciela strony:

  NAZWA FIRMYBALKANICA DISTRAL SL
  NIFB97847495
  ADRES POCZTOWYC/ HORT DEL PORTUGUES 1; 46800, XATIVA (VALENCIA)
  ADRES E-MAILlopd@balkanica.es
  TELEFON90 263 5636
  REJESTR HANDLOWYTomo 8625, Folio 182, Strona V-19916 i napis 1ª
  GŁÓWNY PRZEDMIOTSprzedaż artykułów spożywczych

  Ochrona danych

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że Twoje dane zostaną włączone do systemu przetwarzania, którego właścicielem jest BALKANICA DISTRAL SL o NIF B97847495 z siedzibą C/ HORT DEL PORTUGUES 1; 46800, XATIVA (VALENCIA) oraz że ich odpowiednie cele, okresy przechowywania i podstawy prawne są wymienione poniżej. W przypadku zabiegów, które tego wymagają, jest również możliwe opracowywanie profili i zautomatyzowane decyzje, a także możliwe cesje i transfery międzynarodowe, które BALKANICA DISTRAL SL planuje przeprowadzić:

  WYKONYWANE ZABIEGI
  Zarządzanie witrynąCel: Przetwarzanie i zarządzanie danymi niezbędnymi do funkcjonowania strony internetowej
  Okres przechowywania: do czasu trwania udzielonej zgody
  Podstawa prawna: Zgoda zainteresowanej strony
  Rodzaj danych: Jedynie dane identyfikujące
  Cesja: Nie przewidziano
  Transfery międzynarodowe: Nie przewidziano
  Opracowania profilu: Nie przewidziano
  Formularz internetowyCel: Odpowiadanie na Twoje zapytania i/lub prośby
  Okres przechowywania: do czasu trwania udzielonej zgody
  Podstawa prawna: Zgoda zainteresowanej strony
  Rodzaj danych: Jedynie dane identyfikujące
  Cesja: Brak
  Transfery międzynarodowe: Nie przewidziano
  Opracowania profilu: Nie przewidziano
  Zarządzanie zgodnością z przepisamiCel: Zarządzanie i przetwarzanie zobowiązań i obowiązków wynikających z przestrzegania przepisów, którym podlega podmiot
  Okres przechowywania: przechowywania: przechowywanie kopii dokumentów do czasu przedawnienia działań zmierzających do dochodzenia ewentualnej odpowiedzialności
  Podstawa prawna: Zgodność z prawem
  Rodzaj danych: Jedynie dane identyfikujące
  Cesja: Twoje dane zostaną przekazane w razie potrzeby właściwym w tej sprawie Urzędom i/lub organom administracji publicznej w celu wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów. Ponadto podaje się, że podstawą legitymizacji cesji jest wypełnienie obowiązków określonych w obowiązujących przepisach
  Transfery międzynarodowe: Nie przewidziano
  Opracowania profilu: Nie przewidziano
  BiuletynyCel: Gromadzenie, rejestracja i przetwarzanie danych w celach marketingowych w celu wysłania odpowiedniego biuletynu, na który się zapisałeś
  Okres przechowywania: do czasu trwania udzielonej zgody
  Podstawa prawna: Zgoda zainteresowanej strony
  Rodzaj danych: Jedynie dane identyfikujące
  Cesja: Brak
  Transfery międzynarodowe: Nie przewidziano
  Opracowania profilu: Nie przewidziano
  Działalności komercyjneCel: Gromadzenie, rejestracja i przetwarzanie danych do celów reklamy i poszukiwania komercyjnego naszych produktów i/lub usług
  Okres przechowywania: do czasu trwania udzielonej zgody
  Podstawa prawna: Zgoda zainteresowanej strony
  Rodzaj danych: Jedynie dane identyfikujące
  Cesja: Brak
  Transfery międzynarodowe: Nie przewidziano
  Opracowania profilu: Nie przewidziano
  Rejestracja UżytkownikaCel: Gromadzenie, rejestracja i przetwarzanie danych, aby móc zarejestrować się jako użytkownik
  Okres przechowywania: do czasu trwania udzielonej zgody
  Podstawa prawna: Zgoda zainteresowanej strony
  Rodzaj danych: Jedynie dane identyfikujące
  Cesja: Nie przewidziano
  Transfery międzynarodowe: Nie przewidziano
  Opracowania profilu: Nie przewidziano
  Zarządzanie zakupamiCel: Gromadzenie, rejestracja i przetwarzanie danych w celu zarządzania Twoim zakupem, a także prawidłowego rozwoju, zgodności i wykonania umowy między obiema stronami
  Okres przechowywania: przez okres niezbędny do obsługi zakupu nabytych produktów lub usług, w tym ewentualnych zwrotów, reklamacji lub roszczeń związanych z zakupem określonego produktu lub usługi
  Podstawa prawna: Wykonanie umowy
  Rodzaj danych: Jedynie dane identyfikujące
  Cesja: Twoje dane mogą być w razie potrzeby przekazywane firmom, które dofinansowują konkursy, nagrody i/lub promocje
  Transfery międzynarodowe: Nie przewidziano
  Opracowania profilu: Nie przewidziano
  Zarządzanie gospodarcze i administracyjneCel: Zarządzanie administracyjne, fakturowanie, księgowość i zobowiązania prawne
  Okres przechowywania: 5 lat zgodnie z prawem podatkowym i 10 lat dla dokumentacji podatkowej zgodnie z L.O.7/2012
  Podstawa prawna: Zgoda zainteresowanej strony
  Rodzaj danych: Jedynie dane identyfikujące
  Cesja: Twoje dane będą w razie potrzeby przekazywane Urzędowi Skarbowemu, Bankom, Kasom i Organizacjom Oszczędnościowym i/lub właściwym w tej sprawie organom administracji publicznej w celu wypełnienia obowiązków podatkowych i fiskalnych określonych w obowiązujących przepisach. Ponadto podaje się, że podstawą legitymizacji cesji jest wypełnienie obowiązków określonych w obowiązujących przepisach
  Transfery międzynarodowe: Nie przewidziano
  Opracowania profilu: Nie przewidziano

  Prawa zainteresowanych stron

  BALKANICA DISTRAL SL informuje Użytkowników, że mogą skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych przed Administratorem, a także cofnięcia wyrażonej zgody.

  • Prawo dostępu: Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji na temat jego konkretnych danych osobowych oraz przetwarzania danych które zostały przeprowadzone lub będą przeprowadzone, a także dostępnych informacji na temat pochodzenia tych danych oraz nawiązanej lub planowanej komunikacji.
  • Prawo do sprostowania: Strona, której dane dotyczą, ma prawo do zmiany danych, które okażą się niedokładne lub niekompletne. Może być spełnione tylko w odniesieniu do tych informacji, które są pod kontrolą BALKANICA DISTRAL SL, na przykład usunięcia komentarzy opublikowanych na samej stronie, obrazów lub treści internetowych zawierających dane osobowe użytkownika.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Jest to prawo do ograniczenia celów przetwarzania danych, które pierwotnie zostało przyznane przez osobę odpowiedzialną.
  • Prawo do usunięcia: Jest to prawo do usunięcia danych osobowych użytkownika, z wyjątkiem tego, co jest przewidziane w samym RGPD lub w innych obowiązujących przepisach, które określają obowiązkowy charakter ich przechowywania, w odpowiednim czasie.
  • Prawo do przenoszenia: Prawo do otrzymania danych osobowych dostarczonych przez użytkownika, w ustrukturyzowanym formacie, do powszechnego użytku i odczytu mechanicznego oraz do przesłania ich innej odpowiedzialnej osobie.
  • Prawo do sprzeciwu: Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na przetwarzanie swoich danych osobowych lub zaprzestać ich przetwarzania przez BALKANICA DISTRAL SL.

  Aby skorzystać z któregokolwiek z praw opisanych powyżej, musisz spełnić następujące wymagania:

  • Przedstawienie pisma na adres C/ HORT DEL PORTUGUES 1; 46800, XATIVA (VALENCIA) (do wiadomości BALKANICA DISTRAL SL) lub pocztą elektroniczną na adres lopd@balkanica.es.
  • Pismo wysłane przez właściciela danych z prośbą o wykonanie musi spełniać następujące wymogi prawne:
   • Imię, nazwisko zainteresowanego oraz kopia DNI/NIE lub innego dokumentu tożsamości. W wyjątkowych przypadkach, w których dopuszczona jest reprezentacja, konieczna będzie również identyfikacja w ten sam sposób osoby, która Cię reprezentuje, jak również dokument potwierdzający reprezentację. Kserokopia DNI może zostać zastąpiona, o ile tożsamość zostanie udowodniona w jakikolwiek inny ważny prawnie sposób.
   • Petycja, w której określona jest prośba. (w którym wymagane są informacje, do których chcesz uzyskać dostęp). Jeśli nie odniesiesz się do konkretnego pliku, otrzymasz wszystkie informacje, które są dostępne wraz z Twoimi danymi osobowymi. Jeśli zażądasz informacji z określonego pliku, tylko informacje z tego pliku. Jeśli poprosisz o informacje dotyczące strony trzeciej, nigdy nie będą one mogły zostać dostarczone. Jeśli poprosisz o to telefonicznie, zostaniesz poproszony o to na piśmie i zostaniesz poinformowany, jak możesz to zrobić, oraz adres, na który musisz to wysłać. Nigdy nie otrzymasz informacji przez telefon.
   • Adres na potrzeby powiadomień.
   • Data i podpis wnioskodawcy.
   • Dokumenty potwierdzające złożony wniosek.
   • Zainteresowana strona musi użyć wszelkich środków, które pozwalają na poświadczenie wysłania i otrzymania wniosku.

  Na koniec informujemy, że przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy wiesz lub uważasz, że jakiś fakt może wiązać się z naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych.

  BALKANICA DISTRAL SL zobowiązuje się do przyjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych, stosownie do poziomu ryzyka towarzyszącego przeprowadzanym przez nich zabiegom i wskazanym w części dotyczącej warunków korzystania, w celu zagwarantowania ich integralności, poufności i dostępności.