Търси
Български
Всички категории ▼
  Меню Затвори

  Общи договорни условия

  Информация преди договорния процес

  Настоящата уеб страница https://www.balkanicaonline.es/bg BALKANICA DISTRAL SL, с NIF B97847495 и фискален адрес C/ HORT DEL PORTUGUES 1; 46800, XATIVA (VALENCIA).

  Общите условия на договора регулират отношенията на онлайн продажба между BALKANICA DISTRAL SL и потребителя или клиента, в съответствие със законовите разпоредби, по-специално със Закон 7/1998 от 13 април за Общите условия на договора, Закон 3/2014 от 27 март, който изменя преработения текст на Общия закон за защита на потребителите, Закон 3/2018 от 5 декември относно защитата на личните данни и гарантирането на цифровите права, Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679, Закон 7/1996 от 15 януари относно регулирането на търговията на дребно и Закон 34 /2002 от 11 юли, За предоставяне на услуги на информационното общество и електронната търговия.

  BALKANICA DISTRAL SL си запазва правото да прави промените, които счита за необходими, без предварително уведомление, в Общите условия. Такива модификации могат да се правят през уеб страницата чрез всякакви допустими правни форми и са задължителни за публикуване на уеб страницата до момента, в който бъдат валидно изменени от следващите. Въпреки това, BALKANICA DISTRAL SL си запазва правото да прилага в определени случаи Специфични договорни условия вместо Общите условия обявявайки ги своевременно.

  Целта на страницата е продажбата на хранителни продукти.

  Продължителността на договора ще бъде свързана с доставката на продукта, без това да засяга правото на отказ.

  Като потребител или клиент декларирате изрично, че разбирате и приемате условията за ползване и Общите договорни условия. Също така декларирате, че сте пълнолетен и дееспособен за да получите достъп до уеб страниците на BALKANICA DISTRAL SL и договарянето чрез тях.

  Европейската комисия предоставя платформа за онлайн разрешаване на спорове, която е достъпна на следния линк: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  За да закупите нашите продукти, може да посетите съответната секция на нашия онлайн магазин.

  Може да се регистрирате като потребител на страницата, за да направите онлайн покупка в съответния раздел на самата страница. В съответствие с установеното от настоящите и приложими разпоредби за защита на личните данни, BALKANICA DISTRAL SL информира потребителите, че личните данни, събрани по време на процеса на регистрация и последваща покупка ще бъдат включени в системата за обработка, собственост на BALKANICA DISTRAL SL, с цел да се обработят споменатите действия от потребителя и да се управляват бъдещите такива.

  Вашите данни ще бъдат съхранявани за периода, строго необходим за изпълнение на гореспоменатите цели, с изключение на законовото задължение за опазване.

  Информираме Ви, че правното основание за обработката на Вашите данни е точното изпълнение на договора между страните и съгласието с него.

  В съответствие с правата, предоставени от действащите разпоредби за защита на данните, може да упражните правато си на достъп, поправка, ограничаване, заличаване, преносимост и противопоставяне на обработването на вашите лични данни, както и на даденото съгласие за обработката им, като насочите петицията си на посочения по-горе адрес или на имейл info@balkanicaonline.es Може да се свържете с компетентния контролен орган, за да предявите рекламацията, която смятате за подходяща.

  По време на процеса на пазаруване трябва да се идентифицирате с предоставеното ви потребителско име и парола. Тези данни няма да бъдат публични. Вие сте отговорни за поверителното и отговорно третиране на името и паролата, получени като клиент, като не можете да ги предоставяте на други лица. Може да променяте регистрираната информация по всяко време във вашия клиентски профил. В този раздел ще имате достъп до запис на вашите покупки, това е само секция за консултации, но нейното управление е разрешено и потребителят може да изтрие записите, които счита, че не са необходими за визуализиране.

  След като процесът на закупуване приключи, клиентът ще получи потвърждение по имейл. Важно е по време на процеса на покупка потребителят да посочи валиден имейл. Ако не получите потвърждение в рамките на 24 часа след завършване на поръчката, свържете се с BALKANICA DISTRAL SL на телефонния номер за обслужване на клиенти 902635636 или по имейл на info@balkanicaonline.es

  Цялото съдържание на страницата е на испански, румънски, полски, български, сръбски, украински, руски, английски, португалски и френски.

  Клиентът, след получаване на поръчката на посочения адрес за доставка, ще получи съответната фактура.

  Оферта и валидност

  В случай, че даден продукт е на оферта, цената и нейната валидност винаги ще бъдат посочени заедно със съществените характеристики.

  В съответствие с действащите наредби, BALKANICA DISTRAL SL предлага информация за всички продукти в продажба, техните характеристики и цени. Въпреки това, BALKANICA DISTRAL SL си запазва правото да оттегли, замени или подмени продуктите, предлагани на уеб страницата си, просто като промени съдържанието й. По този начин продуктите, предлагани на страницата ще бъдат регулирани от Общите договорни условия, които са в сила за всеки конкретен случай. Също така, компанията има правомощието да спре да предлага, по всяко време и без предварително уведомление, достъпа до гореспоменатите продукти.

  Основни характеристики на продуктите

  Продуктите предлагани в нашия онлайн магазин, включват снимка и основните му характеристики, тази информация е получена от производителя. Цветът на продукта на снимката, не е определящ, той е описан в характеристиките на самия продукт.

  Гаранция

  Всички продукти, предлагани на уеб страницата, се ползват с търговската гаранция на доставчика. BALKANICA DISTRAL SL има следпродажбено обслужване, докато гаранцията е все още в сила и клиентът може да се възсползва от нея свързвайки се с офиса на BALKANICA DISTRAL SL, на имейл info@balkanicaonline.es или на пунктовете, установени от самия доставчик. В случай на съмнение може да се свържете с телефонния номер за обслужване на клиенти 902635636 или по имейл на info@balkanicaonline.es

  В случай на нетрайни продукти и получени в лошо състояние или с изтекъл срок на годност, свържете се с нас на info@balkanicaonline.es. Важно е да следвате инструкциите за съхранение, посочени на самата опаковка, в допълнение към спазването на срока на годност, запазете при всички случаи доказателство за покупката.

  Цени

  Всички продукти показват продажната цена в евро и включват данък върху добавената стойност (ДДС).

  Ако се прилага някакъв друг данък, той ще бъде посочен като такъв (IGIC или IPSI).

  Разходи за доставка и транспорт

  За повече информация вижте раздела Доставки и върната стока.

  Начин на плащане

  Клиентът може да плати поръчката си, като избере някой от следните методи. По време на процеса на покупка трябва да посочите своя избор:

  - Кредитна карта VISA или MASTERCARD

  Всички операции, които включват предаване на лични или банкови данни, се извършват чрез защитена среда, сървър, базиран на стандартната технология за защита SSL (Secure Sockets Layer). Цялата информация, която ни е предадена, се криптира през мрежата.

  По същия начин информацията за вашата кредитна карта се въвежда директно на страницата на банката, в POS (Point of sale terminal) и не се въвежда или регистрира в нито един сървър на BALKANICA DISTRAL SL.

  При плащане с карта VISA или MASTERCARD винаги ще Ви бъде поискана следната информация: номер на картата, дата на валидност и код, който съответства на последните три цифри от номера, отпечатан в курсив на гърба на вашата VISA или MASTERCARD карта, предлагайки по този начин повече гаранции за сигурността на транзакцията.

  Този начин на плащане е валиден само на страницата.

  Когато сумата на дадена покупка е таксувана с измама или чрез неправилно използване на номера на платежната карта, притежателят може да поиска незабавното анулиране на таксата. В такъв случай съответните бележки за дебит и изплащане на сметките на доставчика и притежателя ще бъдат направени възможно най-скоро.

  Въпреки това, ако покупката действително е извършена от собственика на картата и изискването за възстановяване на сумата не е следствие от упражняването на правото на отмяна, ще бъде задължен да обезщети BALKANICA DISTRAL SL за щетите, причинени в резултат на посоченото анулиране.

  - PayPal

  Позволява да изпращате плащания по интернет безопасно и удобно. Мрежата на PayPal се основава на съществуващата финансова инфраструктура от банкови сметки и кредитни карти, за да създаде глобално решение за плащане в реално време. PayPal предлага услуга, специално създадена за тези, които не са доволни от механизмите на традиционното плащане.

  Повече информация за PayPal: http://www.paypal.com.

  Право на отказ

  Купувачът има право на отказ, без наказание и нуждата да посочи причините, в срок от четиринадесет календарни дни от деня на получаване на продукта.

  Упражняването на правото на отказ трябва да бъде направено чрез уведомяване по телефона на 902635636, на имейл info@balkanicaonline.es, чрез писмо до нашия пощенски адрес C/ HORT DEL PORTUGUES 1; 46800, XATIVA (VALENCIA), или чрез формуляра за отказ.

  Както е установено в член 103 от Закон 3/2014 от 27 март, който изменя ревизирания текст на Общия закон за защита на потребителите, доставките на стоки според спецификациите на потребителя или специално персонализирани, или които поради своето естество не могат да бъдат върнати или могат да се влошат или да изтекат бързо, са освободени от отказ.

  Метод на връщане

  За повече информация вижте раздела Доставки и върната стока.

  Възстановяване на сумата

  Възстановяването на сумата ще се извършви по същия начини по който е направено плащането, освен ако клиента не желае да бъде направено по друг начин.

  BALKANICA DISTRAL SL може да забави възстановяването на сумата, докато продуктът не бъде получен или докато клиентът не представи доказателство за връщането.

  Връщане на дефектен продукт

  За повече информация вижте раздела Доставки и върната стока.

  Юрисдикция

  В допълнение, BALKANICA DISTRAL SL си запазва правото да предприеме съответните граждански или наказателни мерки, в случаите на неправилно използване на уебсайта и съдържанието му, или на нарушаване на тези условия.

  Отношенията между потребителя и доставчика ще се ръководят от действащите и приложими разпоредби на територията на Испания. При възникване на спор, страните могат да представят конфликта си на арбитраж или пред съответната юрисдикция, като спазват правилата за юрисдикция и компетентност в това отношение. Седалището на BALKANICA DISTRAL SL се намира във ВАЛЕНСИЯ, Испания.